Noodfonds

Op dit moment wordt hard gewerkt aan een noodfonds. Samen met de projectleiders bekijken we wie er nu in de problemen komt. De corona-crisis heeft grote gevolgen voor de mensen betrokken bij onze projecten. Elke dag zetten zij zich in om bij te dragen aan de toekomst van kinderen en nu zien zij alle steun van overheden en loon wegvallen. We willen u daarom oproepen om bij te dragen aan ons noodfonds. Uit dit fonds worden gezinnen ondersteund die op dit moment geen inkomen meer hebben en dus geen eten kunnen betalen. 

Noodfonds

Draag bij zodat wij acuut kunnen zorgen voor de mensen die op dit moment helemaal niets meer hebben.