Sr. Laetitiae James

9 april 2020

Vanmorgen, 9 april,  is zuster Laetiae James gestorven. In het kort wil ik haar hier herdenken. Ter illustratie heb ik een paar foto’s bijgevoegd.

Al op jonge leeftijd trad zij toe tot de congregatie van de zusters SBVM ( Sisters of the Blessed Virgin Mary). Het grootste gedeelte van haar actieve leven woonde ze in de klooster-gemeenschap van Mua in Malawi. Ze begeleidde daar dove kinderen en was de belangrijkste assistente van Broeder Ludwin Speth. Ze was jarenlang “mother” en gaf richting aan haar collega zusters.

Laetitiae was een warme persoon, betrokken, vriendelijk, kameraadschappelijk en gericht op kinderen en mensen. Haar overtuigingskracht was groot, meestal in voorbeeld van kleine dingen.

Zij heeft mij en mijn gezin opgeleid en begeleid om het beste te geven aan de dove kinderen in Mua. Ook aan het personeel van de school en het internaat. Ze liet zien dat het niet gemakkelijk was, maar had altijd een positieve insteek, ook als strengheid nodig was ordening te scheppen in de pedagogische aanpak van het dove, soms opstandige kind. Zij begeleidde de kinderen ook nog vaak na het verblijf op het internaat.

Ze gaf aandacht aan die mensen, die dat nodig hadden en voorbij haar verblijf in Mua, maakte ze afspraken, zodat sommigen niet vergeten werden. En ook ik zal die afsprake niet vergeten!

 

Vanmorgen heb ik een groot aantal jongeren in Malawi laten weten dat ze overleden is; effe later moest ik melden dat niemand naar de begrafenis kan vanwege het coronavirus. Bijna iedereen zei dat ze naar hun “moeder” wilden om de laatste eer te bewijzen.

Maandag wordt Sr Laetitiae begraven en kijkt zij vanuit haar troon in de hemel, want die heeft ze echt verdiend, naar iedereen die thuis met een kaarsje voor haar bidt.

We herinneren haar als een beste vriendin, waarmee ik Malawi en de mensen leerde kennen en met dove kinderen leerde omgaan.

 

Moge zij rusten in vrede, temeer omdat zij dat iedereen bij voorbaat ook gunde!

 

 

Karel Schols

Voorzitter Schols Foundations